Reuma/gewrichtspijn

In mijn praktijk behandel ik de reguliere diagnose reuma/jicht of gewrichtspijnen meestal met een voedingsadvies, met name zuur/basen. Ook kijk ik naar de omzetting van eiwitten, de eiwitsynthese.
Een dysbalans in de zuren/basen-verhouding komt veel voor. Er zijn in het lichaam veel buffers werkzaam die trachten het zuur–base evenwicht in de verschillende vloeistoffen in het lichaam in balans te houden. Zowel spijsverteringsstoornissen als de voeding vormen de belangrijkste bronnen voor de verstoring van dit evenwicht. Zuurproductie ontstaat bij zwavelbevattende aminozuren, bij anaërobe (zonder zuurstof) verbranding van energiestoffen, ammoniumbevattende aminozuren en de combinatie van voeding met medicijnen (o.a. salicylaten = pijnstillers) en alcohol. Het lichaam tracht het teveel aan zuur te verwerken via de longen, de nieren en de darmen.
Gewrichtsklachten ontstaan ten gevolge van neerslag van zuurkristallen.

Urinezuur is een eindproduct van de purinestofwisseling. Purine is een eiwit dat in alle voedsel voorkomt (celkernmateriaal). Normaal wordt de purine als urinezuur door de nieren en de darmen uitgescheiden. In de westerse industrielanden heeft 10% van de bevolking echter teveel te veel urinezuur in het bloed. Van deze groep ontwikkelt 5% jicht. Bij een hoge purine-inname (orgaanvlees, varkensvlees, mosselen, etc.) bouwt het lichaam natriumuraatkristallen. Deze kristallen verzamelen zich met name op die plaatsen die sterk doorbloed zijn en waar de temperatuur lager is, dus de (kleine) gewrichten en spieren. Alcohol, adipositas, verschillende medicamenten en loodbelasting bevorderen de kristallisatie.
Wanneer het urinezuurpeil hoger is dan 50 mg/l komen ook de nieren in gevaar. De oorzaak van teveel urinezuur ligt meestal in een overdadig gebruik van vlees, dierlijke vetten en alcohol. Soms gaat het echter om een constitutionele aanleg, waardoor de natuurlijke omzetting van purine slecht verloopt.
Een nauwkeurige vaststelling van de oorzaak van het teveel urinezuur is belangrijk en kan het probleem al voor een deel verhelpen, daarom is het volgen van een dieet onontbeerlijk (men moet niet dweilen met de kraan open).

Met behulp van een SO check kan ik precies bepalen welke tekorten er zijn. 

Vragen