Werkwijze

Als je denkt dat mijn aanpak mogelijk iets voor jou is, dan kun je een afspraak inplannen.

De intake vindt online plaats en duurt ongeveer 30 minuten.
Ga hiervoor naar "consult aanvragen" op de website. Je kunt dan een online consult
inplannen op de dinsdag- of woensdagmiddag. Tegelijk met het maken van
deze afspraak, plan je dan alvast een afspraak in de praktijk.

Dit geldt ook voor reeds bestaande cliënten. Alleen bij uitzondering kun
je een losse afspraak voor een consult van een uur in de praktijk
aanvragen.

Kosten:
Online afspraak: € 45
Afspraak in de praktijk: € 55

Losse afspraak in de praktijk (1 uur): € 100.

Het is ook mogelijk een tussentijdse online afspraak te maken. Vermeld
erbij dat het om een tussentijdse evaluatie gaat en dat je daarom geen
afspraak in de praktijk inplant. Ook als je alleen coaching/begeleiding
wilt, kun je volstaan met een online afspraak.

Online afspraken vinden plaats via ZOOM of Teams. Zorg ervoor dat je de
app al hebt gedownload!

Kies jij voor een Oligo/check via spectrofotometrie is de kosten erbij €35.

Geeft dat duidelijk aan en vermeld daarbij je:
- lengte en gewicht
- bloedgroep

Tijdens ons consult onderzoek ik het volgende:

  * Wie is de mens die ik voor mij heb?
  * Wat is de dysfunctie ? Dit onderzoek bestaat uit een volledige SO-check. 

  * Hoe is de dysfunctie ontstaan?
  * Is natuurgeneeskunde een manier om dit aan te pakken?
Zo ja, dan stellen we gezamenlijk een plan van therapie op

Regelmatige consulten (de ervaring leert dat er na 3 consulten meestal een duidelijke verbetering is)
Begeleiding / coaching
Soms is het behoorlijk puzzelen en zoeken.

Vragen